Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lenyomatok

2009.01.05

L E N Y O M A T O K

A kép a képtelenben: Luca Anna
Könyvbróker.hu ár: 1008 Ft   2001-ben megjelent kötetének borítója (a szezőről nincs képem)

Luca Anna (1964)  József Attila-díjas költő, műfordító

 

Figyeld, a füstben ott úsznak a lelkek.
A füst valóságos, és nyoma van.
Lenyomatunk lebeg a levegőben
lassan, lélegzettelen, hangtalan:
Mint üvegszobor, a levegő falára
feszül ittlétünk múló szarkofágja.

Ami fehér volt, az fehér marad.
A macska hosszú ugrásának íve
lendületes kínai tusvonal,
ecsetvonás a végtelen időbe.
És milliárd madár helye a fákon:
negatív testek az üres világon.

Fák nyomai a másik fák helyén.
Óceán nyoma mérföldnyire felettünk.
A leölt hús, learatott növény,
a levegő, amit beszívtunk/megettünk
Isten jegyzőkönyvében ott marad:
x-dimenziós valóság-darab

a világegyetem winchesterébe írva.
A mindenség memóriája ép:
ha úgy dönt Isten, hogy egyszer lehívja,
újra-írja a maga idejét
csillagrendszer, búzaszem vagy tojás:
És megkezdődik a feltámadás.
 

 

 Forrás: http://dokk.hu/ajanlat.php?vid=242 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Az a j nekem valahogy hiányzik a szóból... 

Érdekesek viszont a vershez írt hozzászólások a  DOKK-on (legalábbis egy részük), pl.

1. (t hozzászólása)

értem csak. Akkor jó.

"A füst valóságos, és nyoma van. " Az ilyeneket nem szeretem.

"Óceán nyoma mérföldnyire felettünk" Ez viszont jó.

A füstben úszó lelkek is tetszik nekem.

2. (szintén t)

valami LSD-s tripre emlékeztet, akkor ez a vers biztosan. Szerintem iszonyatosan túlírt, zavaros. Nem tudom, hol olvastam (ottlik?), de van benne valami: egy verset kilenc évig hagyni kell érni. Hagyni kellett volna ezt is. A macska ugrása meg a madarak szintén eltalált sorok, de valahogy nem áll össze nekem.

3. (vm hozzászólása)

"Nonum prematur in annum". Ottlik? Horatius. Végül is majdnem.

4. (ismét t beszél)

"Ami fehér volt, az fehér marad." Tele van ilyen "iszonyatosan súlyos, örökérvényű dolgokat akarok mondani , de csak ez jutott eszembe" gondolatokkal, amik ráadásul nem is igazak. Van egy haverom, aki 8 sör után éppen ilyen jellegű magvas gondolatokkal szórakoztat minket. Vagy eszembe jut egy másik, aki vicces cigit szívva tud eljutni erre a szintre. Vagy csak akkor meri kimondani. Zavarnak amúgy a versben a (többnyire rag)rímek, vagy asszonáncok, vagy még azok sem helyenként, és egyre az igazság az, hogy egyre kevésbé tetszik. Meg konkrétan a nyelvi megoldások: "Fák nyomai a másik fák helyén." Ez a "másik fák" csak nekem sérti a fülem? vagy: "újra-írja a maga idejét" ide nem kell kötőjel. Meg hát a csillagrendszernél olyan, mintha elveszne a mondatban a költő. A kettőspontokban is túlburjánzik ez a mondat.

5. (kriszti hozzászólása)

Ebben a versben nekem minden a helyén van. Lenyűgözően szép. Elejétől a végéig. Mindennek nyoma marad valahol. Semmi sincs hiába. Valami nagy füzetben mindenről jegyzet készül. S majd a feltámadáskor egyszercsak értelmet nyer az is ami itt a földön hiábavalóságnak tűnik. Ha lesz feltámadás, Isten egy kövér bárányfelhőn állva majd ezzel a verssel fogja megnyitni nekünk a nagy hacacárét:)

6. (toroczkay hozzászólása)

Az alapgondolatot én is értem, csak szerintem nincs jól megírva. Nem jó alatt azt értem, hogy zavaros, kusza gondolatokat írt le zavaros, kusza mondatokba paszírozva.
Szerinted mi oylan szép benne? :)  (...) "lassan, lélegzettelen, hangtalan:" lélegzettelen? Szerintem az ilyen szavak miatt olvasnak kevesen verseket, és igazuk van.

7. (iTom hozzászólása)

Mivel éjszaka van, és agyam kevésbé fog, majd később fejteném ki, hogy miért tetszik a vers. Pár részletkérdésre reagálnék itt.

1. LSD trip. Aki platonista módra áll hozzá a valósághoz, mint a vers mögött sejlő lírai én is, az abból az állításból indul ki, hogy a világ Isten vagy valami más transzcendencia nagyvonalú játéka, és végül is amit tapasztalati valóságnak vélünk illuzió - tehát az egész ú.n. élet egyetlen LSD trip. Na jó, túlzás az LSD tripet használni, de azért gondoljunk bele a barlanghasonlatba: ül a fószer leláncolva és amit tapasztal az csak egy árnyjáték, amit az igazi valóság vetít a barlangfalára... Magyarul az evilági lét eredendően módosult tudatállapot.

2. "Ami fehér volt, az fehér marad." Miért lenne ez nesze semmi, fogd meg jól? A fehér az öröklét színe, a fényé, az üresé, a kitöltetlené, a lété... A fehér a létalap, a változatlan, az örök háttér. Ha ez marhaság, nincs értelme sem metafizikának, sem misztikának, sem - szerintem - teremtésnek és afféle teremtői gesztusoknak, melyek közé a költészet, mint olyan is tartozik. "Ami fehér volt, az fehér marad." Ez evid
encia, a legsúlyosabb evidenciák egyike. (Az meg, hogy mi igaz, sokkal mélyebb kérdés. Ezt "a ráadásul nem is igazak" kitételre értem. A tudományos igazságok is csak viszonylag szűk metszetekben érvényesülnek: például az euklidészi geometria és a bolyai-féle geometria egyaránt érvényes, mégis teljesen más világlátást eredményeznek... Ne menjünk bele az igazság kérdésébe...)

3. Ha határozott névelőt használunk akkor kell a 'másik' kiemelő alak, igaz ritka esetben használjuk többes számban a másikot, de a határozottság miatt így helyes. Tehát vagy 'más fák helyén', vagy 'a másik fák helyén', de olyan nincs 'a más fák helyén'. Persze tisztább lenne a képlet így: 'a fák nyomai a másik fák helyén', de szerintem ez ritmikailag kötött képletnél szőrszálhasogatás.

4. Rímtechnika. Ragrím csak egyszer van 'fákon' - 'világon'... Viszont az utolsó két versszakban élesednek a rímek, például az első két versszak első négy sora félrímes szerkezetet mutat a másik két versszaknál viszont már keresztrímes van. Van egy egyszerű megoldásom rá: azzal, hogy a versben a nem rímpozicióban levő sorok rímpozicióba kerülnek, felerősödik a szerzői szándék, hogy a nyomok helyén előhívódik a valóság, ráadásul a rímek a versben egyre tisztában csengenek, van egy rímfokozás, egyre tisztában hívódik elő 'a feltámadás'.... Szerintem ez ebben az esetben tudatosságra vall, annyira szimmetrikus ilyen szempontból a szöveg, hogy nem lehet máshogy, vagyis
a tökéletlen felől a tökéletes felé halad.

Az ettől független gondolatokat későbbre hagyom. :)

8. (mizs hozzászólása)

Hamvas Béla: A kínai tusrajz (In: Unicornis) - részletek

[…]
A kínai tusrajznak két eleme van: az egyik a fekete vonal és folt, a másik az üres fehér tér. Amíg a rajzot európai módra, úgy néztem, hogy a fekete vonalból és foltból indultam ki és a fehér teret merő környezetnek láttam, abból semmit sem értettem. Azt hittem, hogy valamely tárgy, vagy táj, vagy jelenet ábrázolása.
Szerencsés pillanataim egyikében észrevettem, hogy nem két egyenrangú formáló erőről van szó. Nem. A fehér nem a környezet, a passzív tér, az üresség, semmi, esetleges. Nem és nem. Inkább a fehér alakítja a feketét (vonalat, foltot), mint a fekete a fehéret. A formatermelő hatalom a fehér. Az űr, a semmi. A meghatározhatatlan. Az infinitezimális. Az európai szem számára csak a fekete vonal és folt van. Csak azt látja. Csak azt tekinti létezőnek. A teret, az űrt, a fehéret, a semmit észre sem veszi. Szerencsés pillanatomban egyszer nem a feketéből indultam el a fehér, hanem a fehérből a fekete felé. Ez volt az a pillanat, amikor a kínai tusrajzot megértettem. Ugyanakkor megértettem azt is, hogy bár a fehér van „kívül”, a fehér a „környezet”, a „tér” – mégis tulajdonképpen ez az, ami belül van, és ez a tartalom és a személy és az idő. Mindez azon múlott, hogy nem az érzékileg tapasztalható feketéből néztem a fehérbe, hanem a meghatározhatatlan fehérből a feketébe. („A szubjektum az a hely, ahonnan a valóság látható.”) Nem a tárgyba helyezkedtem, hanem a formáló erőbe, nem az objektumba, hanem a szubjektumba. Nem a reálisba, hanem a mágikusba.
[…]
Amíg a képen csak vonalakat és a formákat fogjuk látni, csak a kép felét látjuk. Mint ahogy az európai kép a valódinak csak külső fele. Amíg nem fogjuk megérteni, hogy a kívülről befelé ható fehér üresség nem egyéb, mint a belülről kifelé ható formáló erő, addig a festői valóságról sejtelmünk sem lehet. (...)

Nem vagyok filozófus. Félek, a filozófia éppúgy megöli a verset (verslényt), mint Istent. Féltésemmel nem vagyok egyedül. Úgy vélem, Hamvas Béla sem filozofál. Csak lát, felfedez, gondolkodik. S nem európai módra. Számára fekete és fehér, kint és bent (mint lent és fent), objektív és szubjektív összetartozik. Csak a szemlélet iránya más. A fehér felől. Ami szüntelen itt van, a tárgyhoz, a lényhez tartozik. Még ha nem is vesszük észre. Ez az összetartozás, jelenlét nem platonizmus. Nincs barlangfal, árnyék és valahol elérhetetlen távol egy valós világ. Sőt, megfordul a sorrend. A belül (barlang) a hely, ahonnan a kívül (a valóság) látszik.
Hasonló ehhez a nyom, a lenyomat, amit a felszínen hagyunk? Luca Anna
versében félreérthetetlen nyomai vannak, hogy számára a tárgy, a lény és nyoma, üres helye (a negatív forma) összetartozik. „A füst valóságos, és nyoma van.” Ha valami zavar, hát nem ez. Hanem hogy kimondja. Európai módon, bár versben, mégis telített sorokkal kimondja a negatív formát is, aminek csak a helyét lett volna szabad meghagyni a versben a kínai tusrajz szemléletmódja szerint. Bár lehet, hogy L. A. szándékában nem állt a kínai tusrajz vonalaival élni (az számára csak kép, metafora marad), a macska hosszú ugrásának lendületes ívében ez mégis benne van, ha akarja ha nem.
A fehér felől érthető ez a sor is: „Ami fehér volt, az fehér marad.” A nyom, miként a negatív forma színe (vagy inkább minősége) a képen a fehér. Ám fehér minőség a tárgyi, objektív világban is létezik. Aminek nyoma is fehér.
S ez a két sor is: „Mint üvegszobor, a levegő falára / feszül ittlétünk múló szarkofága.” Ittlétünk, a tárgyi, látható, a forma, szarkofág, elmúlik – a nyom, mint valódi tartalom, áttetsző üvegszobor, marad.
Ez a nyom (kód) hívja majd újra elő a maga makro- és mikrokozmoszát (csillagrendszer – mag – tojás).
Nyelvileg engem is zavar a „Fák nyomai a másik fák helyén.” Bár lehet, hogy ez a kizökkentés önkéntelenül is gesztus a túlzott telítettség ellen, amit egy formailag tökéletesebben megformált sor keltene. Zavarom után viszont eszembe jut Kányádi Sándor kötetcímmé is emelt verssora: „valaki jár a fák hegyén”, és nem zavar, hogy a két sor (és vers) ennyire összecseng, versnyom a másik vers helyén, s már azt sem kritikaként jegyzem meg, csak észreveszem, hogy K. S. közelebb jutott a kínai tusrajz ábrázolásmódjához azzal, hogy körberajzolta, de nem mondta ki a nyomot.

9. (Bálint hozzászólása)

Jaj Istenem, hogy mennyire unalmas, közhelyes, béna, műmájer stb stb stb az ilyesmik, hogy Isten winchestere meg a mindenség memóriája... Komolyan van olyan, aki ezt a témát még (és valaha is) gondolatnak érzi? Aki azt hiszi, van BÁRMI értelme leírni egy ilyet? Istenem... (...)

Az első fele azért nem tetszik, mert nem több egymás után írott jól hangzó (vagy kevésbé jól hangzó) soroknál vagy szavaknál, s ez nem elég egy vershez, ha a kohézió nem más, mint a végtelenül filozófikus hozzáállás, a bölcs életszemlélet. De mindez eltörpül az utolsó részhez képest, melyről már megfogalmaztam véleményem: hihetetlenül álszent, közhelyes fél- vagy inkább negyedgondolatok, melyek a kivülállás megjátszott szerepéből prédikálnak vizet, ha érthető így. Röviden úgy is mondhatnám, hogy elég indok lenne az ilyen versek meg nem írásához az, hogy már százan, ezren elmondták előtte; de az is "súlyosbít", hogy már akkor sem volt se megrázó, se érdekes, se hatékony stb.

etc., etc..

DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM

ÍZLÉSEKRŐL NINCS ÉRTELME VITATKOZNI

 

fotó bakonycsernyei ammonitesz lenyomatról

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Hondrocream Magyarországon: vásárlói vélemények és ajánlások, orvosi vélemények

(DanielaPeeters, 2018.11.17 17:29)

Úgy tűnik, hogy nem csak, hogy segít a fogyásban, de vannak, akik a Magyarország arról számoltak be, hogy ők már jelentősen csökkentette a koleszterinszintet. Ez természetesen azt jelenti, hogy kevésbé hajlamosak a szívinfarktus, a stroke. Arról is beszámolnak, hogy úgy érzik, energikusabb. <a href=http://infazavr.org/magyarorszag</a> A nők, akik képesek voltak visszatérni sport, nagyszülők, akik most játszanak az unokák, az emberek, végre, hogy most már több, szabad, boldog. Ez a 2017 lehet, hogy megváltoztatja az életed, a jobb. Vedd le azt a nagy súlyt cipelni. Próbáljon vásárolni, és azt mutatják, hogy minden, amit propusiste Hondrocream fórum.